Roboty renowacyjne w Parafii – składanie ofert

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia „Roboty renowacyjne w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy  w Smołdzinie przy ul. Kościelnej 1” w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy-Smołdzino 2023 Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Smołdzino 2023 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Smołdzino 2023 Załącznik Nr 4 Wzór umowy Zapytanie ofertowe